Defendo Alliance Polska
Podlaskie Centrum Defendo Alliance

Europejski system walki i samoobrony

CENNIK


199,99 zł – KARNET OPEN – wszystkie treningi w ramach Szkoły Sportu i Samoobrony – link.
129,99 zł – miesięczna opłata za Defendo i Fighting Skills.
79,99 zł – pół miesiąca (4 jednostki treningowe)
29,99 zł – pojedynczy trening w ramach sekcji

Płatność należy dokonać przelewem na konto:

CENTRUM ROZWOJU I SAMOOBRONY S.C.
36 1750 0012 0000 0000 3277 6337

W tytule: imię i nazwisko – DEFENDO

Facebook