Defendo Alliance Polska
Podlaskie Centrum Defendo Alliance

Europejski system walki i samoobrony

DEFENDO ALLIANCE !!!


Otwórz oczy…

DEFENDO ALLIANCE !!!

Zapisy trwają do końca miesiąca!

Naucz jak bronić się i odnaleźć w otaczającej nas RZECZYWISTOŚCI

 

Facebook